ALGEMENE VOORWAARDEN Moment voor Massage

Algemeen

 • Ethiek en hygiëne staan binnen Moment voor Massage hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten hetzelfde, verschijn fris en gedoucht voor een massage in de praktijk.
 • Moment voor Massage geeft geen medische massages en erotische massages.
 • Alle behandelingen zijn inclusief (een kort) intakegesprek en enkele minuten in laten werken / naliggen.

Intake en uw gezondheid

 • Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie m.b.t. zijn/haar gezondheid.
 • Als er sprake is van lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures, behandeling door arts/specialist en/of medicijngebruik, dan dient cliënt dit voor de massage aan de masseur te melden.
 • Als cliënte zwanger is, of in de aanlooptijd is om het te worden, dient zij dit voor de massage aan de masseur te melden.
 • In bepaalde gevallen wordt cliënt aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.
 • De masseur kan te allen tijden beslissen de massage niet te starten of voort te zetten als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.

Afspraken

 • Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.
 • Een afspraak die niet tijdig wordt geannuleerd, wordt in rekening gebracht. Bij overmacht is overleg mogelijk.
 • De vaste tarieven worden kenbaar gemaakt op de tarievenlijst en website www.momentvoormassage.nl
 • De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
 • Moment voor Massage behoudt zich het recht voor afwijkende prijsafspraken te maken.
 • Moment voor Massage behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren, indien er, naar het oordeel van de masseur, geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie.
 • Indien cliënt later dan afgesproken tijdstip komt is de masseur gerechtigd de behandel/arrangementstijd in te korten. Is cliënt later dan 30 minuten dan vervalt de afspraak. Het volledig afgesproken tarief blijft van toepassing en dient te worden afgerekend.

Cadeaubonnen en Strippenkaarten

 • De cadeaubon dient vooraf te worden afgerekend.
 • De cadeaubon wordt niet door Moment voor Massage op naam van cliënt geregistreerd, en is niet persoonsgebonden en kan met toestemming van cliënt worden overgedragen aan derden.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • De geldigheid van de cadeaubon is 2 jaar.
 • Een strippenkaart is 2 jaar geldig
 • Er is geen restitutie mogelijk na aanschaf van een strippenkaart (zowel massage als ademsessie strippenkaarten). 

Aansprakelijkheid

 • De massage wordt door cliënt op eigen verantwoordelijkheid ondergaan.
 • Moment voor Massage kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.