Massage afspraken (die geboekt worden via de website)

a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de aanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

De aanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

Strippenkaarten

In het geval van de aankoop van strippenkaarten is vooruitbetaling gevraagd, anders gelden kortingen niet. Er is het commitment om een transformatieproces aan te gaan. Garanties voor eindresultaat worden niet gegeven aangezien eigen input in het proces zeer belangrijk is. Hierover heb ik als aanbieder hiervan uiteraard geen zeggenschap. Er is geen restitutie mogelijk na aanschaf van een strippenkaart. 

Inschrijf- en betalingsvoorwaarden Moment voor Massage avondworkshops, dagworkshops en meerdaagse trainingen.

Betaling van avond- en dagworkshops onder € 200,-:
Bij workshops onder € 200,- per deelnemer dient het gehele bedrag bij aanmelding te worden betaald via iDeal. Workshopbedragen tot en met € 35,- per deelnemer worden bij annulering niet gerestitueerd of doorgeschoven.

Annuleringsvoorwaarden avond- en dagworkshops boven € 30,- maar onder € 200,-:
Bij bedragen onder € 200,- is volledige restitutie niet mogelijk.
Indien de avond- of dagworkshop langer dan 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 50% van het bedrag voor deelname teruggestort. Ook kan het betaalde bedrag worden doorgeschoven naar een latere workshop tegen betaling van € 30,- kosten. Het doorgeschoven bedrag moet in één keer en binnen 12 maanden worden gebruikt.
Wanneer een dag- of avondworkshop korter dan 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd vindt er geen enkele restitutie plaats en kan het daarvoor betaalde bedrag niet meer worden doorgeschoven.

Betaling van workshops/trainingen boven € 200,-:
Bij aanmelding voor een workshop boven € 200,- is €50,- of € 100,- per persoon inschrijfgeld via iDeal verschuldigd. Je kunt er ook voor kiezen het gehele workshopbedrag in 1 keer per bankoverschrijving te betalen. Pas na de (aan)betaling ben je echt ingeschreven!
Betaal je een aanbetaling, dan dien je de rest van het bedrag uiterlijk 2 weken voor de workshop te betalen.

Annuleringsregels voor workshops boven € 160,-:
Annuleren tot 8 weken voor aanvang van het weekend/de meerdaagse workshop:
•    Optie 1: het bedrag van de aanbetaling wordt niet terugbetaald, de rest van het overgemaakte bedrag wordt op jouw verzoek gewoon door ons teruggestort.
•    Optie 2: je kunt er voor kiezen het gehele cursusbedrag (indien volledig betaald) door te laten schuiven naar een workshop van later datum. Het bedrag moet binnen 12 maanden en in één keer geheel worden gebruikt. Je kunt een cursusbedrag slechts 1 keer en alleen in zijn geheel doorschuiven. Zeg je dan weer af, dan vervalt het bedrag.
Aan omboeken zijn kosten verbonden: € 30,- per omboeking.
Annuleren korter dan 8 weken voor de meerdaagse workshop:
Zo kort tevoren wordt het cursusbedrag niet meer terugbetaald. Er zijn drie mogelijkheden om het betaalde bedrag deels door te schuiven:
1. Afzegging van weekend/de meerdaagse workshop korter dan 8 weken maar meer dan 14 dagen van tevoren:
•    Je kunt je cursusbedrag minus het bedrag van de aanbetaling laten doorschuiven naar een workshop bij Moment voor Massage op een later tijdstip (niet later dan 12 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum);
•    Je kunt een cursusbedrag slechts 1 keer doorschuiven. Zeg je dan weer af, dan vervalt het gehele bedrag.
2. Afzegging van de meerdaagse workshop minder dan 14 dagen van tevoren:
•    Geen enkele restitutie mogelijk. Het is dan ook niet mogelijk om een deel van het cursusbedrag door te schuiven, minus de kosten van de aanbetaling, tenzij er sprake is van overmacht (ter beoordeling aan workshopleider).
3. Zonder afzegging niet verschijnen op het weekend/de meerdaagse workshop: geen restitutie, geen doorschuiven van enig deel van het cursusbedrag mogelijk en volledige betaling van de volpensionkosten verplicht.
Moment voor Massage behoudt te allen tijde het recht om een workshop of meerdaagse training te annuleren vanwege onvoldoende aanmeldingen of bij ziekte van de workshopgever(s). Er vindt dan volledige restitutie plaats van de aanbetaling of het betaalde deelnamebedrag. Voor eventuele geleden schade op welke manier dan ook, als gevolg van annulering van onze kant, vindt geen compensatie plaats.

NB: Wanneer je annuleert en gebruik wilt maken van de mogelijkheid om om te boeken, mail ons dan altijd persoonlijk op info@momentvoormassage.nl

 

4 september 2022